Gospodarstwo domowe

Palacz dla pszczół własnymi rękami

Pszczelarze używają palacza dla pszczół podczas utrzymywania uli. Chmury dymu łagodzą agresywne owady, nie szkodząc im. Konstrukcja palacza jest tak prosta, że ​​powstaje niezależnie. Zaawansowane modele są kupowane w specjalistycznych punktach sprzedaży.

Co to jest palacz i dlaczego jest potrzebny?

Podczas fumigacji pszczół dym działa zgodnie z zasadami:

  • dym palić tylko te ramy z pszczołami, które muszą być usunięte z ula w celu konserwacji;
  • po otwarciu pokrywy ula niemożliwe jest natychmiastowe rozpalenie dymu, pozwolić pszczołom uspokoić się;
  • podczas fumigacji pszczół nie można wpuścić dymu do gniazda;
  • palić jak najdalej od pszczół i plastra miodu, aby gorący dym nie wyrządził im szkody;
  • jeśli komin jest chwilowo niepotrzebny, kładzie się go na boku, a następnie ponownie napompowuje;
  • pod koniec usługi pszczoły w dymie zamykają wszystkie otwory, a paliwo bez tlenu jest tłumione.

Korpus kominka nie jest gorący, ale wystarczająco ciepły dla pszczół i plastra miodu. Nawet wymarłe urządzenie jest umieszczone dalej od ula, ponieważ stygnie ono przez długi czas.

Wniosek

Palacz dla pszczół powinien być zawsze w dobrym stanie. W upalną, suchą pogodę urządzenie z defektami może spowodować pożar.